© 2020 Акцент Декор ООД. Всички права запазени.

Контакти

Мария Чанова
тел: 0895 646 157

Николай Балездров
тел: 0878 103 935

e-mail: accent_ds@abv.bg

гр.Варна, ул. Цар Самуил 17